Menu
Strona główna
Plan spotkań 2008/2009
Historia Koła
Misja Koła
Opiekun Koła
Władze Koła
Działalność
Nasi goście
DOKUMENTY:
Zasady etyczne
Statut Koła
LINKI:
Linki prawnicze
INNE:
Członkostwo
Napisali o nas
Lista dyskusyjna
Zdjęcia


Członkostwo w Kole

 

wyciąg ze statutu:

(...)

§ 8

1.Członkostwo Koła nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Koła zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

2.O przyjęcie do Koła może ubiegać się osoba biorąca aktywny udział w pracach Koła.

§ 9

Członkowie Koła zobowiązani są do:

a)  godnego reprezentowania Koła i dbania o jego dobre imię,

b)  aktywnego uczestnictwa w pracach Koła,

c)  przyczyniania się swoim działaniem i  postawą do realizacji statutowych celów Koła,

d)  przestrzegania statutu Koła oraz regularnego opłacania składek członkowskich

§ 10

Członkowie Koła mają równe prawo:

a)  biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz Koła,

b)  wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Koła,

c)  uczestniczenia we wszystkich formach działalności Koła.

 

Deklaracja członkowska

 [do góry] Œ Copyright 2006-2022 by "Pro Patria". All rights reserved. [do góry]
Design by Maroko