Menu
Strona główna
Plan spotkań 2008/2009
Historia Koła
Misja Koła
Opiekun Koła
Władze Koła
Działalność
Nasi goście
DOKUMENTY:
Zasady etyczne
Statut Koła
LINKI:
Linki prawnicze
INNE:
Członkostwo
Napisali o nas
Lista dyskusyjna
Zdjęcia


Zlot Gorce’02 – relacja i refleksja

 

                Między 20 a 27 września b. r. grono studentów wydziałów prawa, ekonomii, nauk politycznych UW, UJ, UAM uczestniczyło w Zlocie Gorce’02. Impreza zorganizowana przez Fundację Academia Iuris, Koło Naukowe Pro Patria UW i Samorząd Studentów UJ miała pomóc uczestnikom w wyborze przyszłej kariery zawodowej, a także uwrażliwić na problemy etyczne i moralne, obecne w biznesie czy życiu publicznym.

            Przepiękna okolica Gorczańskiego Parku Narodowego i znakomici goście gwarantowały miłą atmosferę oraz wysoki poziom Zlotu. Wszystkim zapadły w pamięć słowa dr Krzysztofa Pawłowskiego, rektora nowosądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu – National Luis University, który słowami Winstona Churchilla „krew, pot i łzy” opisał drogę do sukcesu w dzisiejszej rzeczywistości. Rektor zwrócił uwagę  na postawę polskich studentów, bojących się dociekliwości. Polacy, w przeciwieństwie do Amerykanów, nie zadają pytań, wiedząc, że zwykle nie podoba się to wykładowcom. Dlatego rektor na swojej uczelni wprowadził motywacyjny system ankiet ewaluacyjnych (studenci oceniają kadrę naukową), znany powszechnie w USA. Po odwiedzeniu  nowo otwartych pomieszczeń WSB, robiących ogromne wrażenie, jestem pewien, że tylko takie innowacyjne inicjatywy, jak rektora Pawłowskiego, mają szansę w przyszłości wśród wielu prywatnych uczelni wyższych.

            Rektor dał nam także do zrozumienia, by poszerzać swoje horyzonty umysłowe, nie skupiając się wyłącznie na wąskiej dziedzinie zainteresowań zawodowych. Może być to przydatne w dynamicznie zmieniających się warunkach na rynku pracy.

            Inny gość z Wyższej Szkoły Biznesu, dr Rafał Matyja, namawiał do zastanowienia się przy wyborze ścieżki zawodowej nad własnymi pragnieniami i oczekiwaniami.      

             Podobnie, o wartości osobistego poszukiwania szczęścia i satysfakcji w karierze przekonywał Stanisław Knaflewski, partner w Enterprise Investors. Sam Knaflewski, oprócz studiowania prawa, starał się zaliczyć także kilka innych kierunków. Późniejszy absolwent elitarnej francuskiej ENA  i najlepszych europejskich studiów MBA w Insead udowodnił, że po skończeniu wydziału prawa niekoniecznie trzeba pracować w typowym zawodzie prawniczym, jeżeli chce się zupełnie czegoś innego.

            Zwłaszcza, że dostanie się na którąkolwiek z aplikacji jest niezwykle trudne. Problem dostępu do elitarnych zawodów adwokata, notariusza, radcy prawnego przedstawił młody prawnik Marcin Gomoła. Gomoła, wraz z grupą absolwentów, od jakiegoś czasu walczy na drodze prawnej z korporacjami prawniczymi o wpis na listę aplikantów po zdanym egzaminie. Sprawa jest na tyle poważna, że NSA złożył pytanie prawne Trybunałowi Konstytucyjnemu, dotyczące zgodności stosownych przepisów ustaw o zawodach zaufania publicznego z konstytucją. Czy te wysiłki mają sens? Chyba tak, gdyż Naczelna Rada Adwokacka ogłosiła niedawno, że rezygnuje z limitu przyjęć na aplikację, kosztem oczywiście jeszcze trudniejszych egzaminów.

            Zgodnie z zasadą audiatur et altera pars wysłuchaliśmy argumentów za zachowaniem obecnego systemu aplikacji, prezentowanymi przez nowosądeckiego notariusza Stanisława Ciągło. Zawód zaufania publicznego, jakim jest notariusz, wymaga szczególnie dokładnego przygotowania merytorycznego i praktycznego, które zapewnić może jedynie aplikacja w teraźniejszym kształcie.

            Spotkanie z Moniką Skibą, Główną Księgową w polskim oddziale firmie Johnson & Johnson, miało rozwiać nasze wątpliwości i mity dotyczące funkcjonowania międzynarodowych korporacji. Szybko rozmowa przeszła na tematy związane z ujawnionymi niedawno w USA skandalami, czyli tzw. „kreatywną księgowością”. Taka działalność, której celem jest nieuczciwy zysk, nie tylko niszczy prestiż firmy, ale może doprowadzić do końca egzystencji na rynku. Dlatego podejmowane są środki, mające uchronić przed podobnymi sytuacjami (zlecanie oddzielnym podmiotom doradztwa podatkowego i audytu). Czy wystarczą same mechanizmy, gdy wśród pracowników mogą znaleźć się osoby bez fundamentu etycznego?

            Dr Jan Majchrowski, opiekun koła naukowego Pro Patria, z Wydziału Prawa i Administracji UW, były wojewoda lubuski, przedstawił powody nadmiernego upolitycznienia administracji państwowej. Zawsze będą stanowiska, będące zależnymi od bieżących konfiguracji politycznych, ale w normalnych warunkach są one wyjątkiem. Tymczasem, według dr Majchrowskiego, w Polsce proporcjonalna ordynacja wyborcza konserwuje układ partyjny, zawłaszczający administrację. Pesymistyczną diagnozę dr Majchrowskiego dopełnia ustawa o partiach politycznych, wprowadzająca ich finansowanie z budżetu państwa, tym samym uzależniając je od  chorego systemu.

            Prace jednego z organizatorów Zlotu, Fundacji Academia Iuris, przedstawił prezes jej zarządu Leszek Bosek. Fundacja zajmuje się organizowaniem bezpłatnego poradnictwa prawnego dla niezamożnych mieszkańców Warszawy, ostatnio zaangażowała się w pomoc przy opiece nad dziećmi z ubogich rodzin. Leszek Bosek zachęcał uczestników do włączenia się w działalność Fundacji, wskazując na możliwość uzyskania cennego doświadczenia, a także na wykorzystanie swojej wiedzy, chęci i czasu.

            Praktyczne wskazówki dał wykład o organizacji czasu, który jako dobro ograniczone,  cenny jest także z ekonomicznego punktu widzenia. Nowoczesne metody nauczania prezentowały zajęcia z doktorantem w Szkole Głównej Handlowej i wykładowcą studiów MBA, Marianem Moszoro. Gra strategiczna oraz case study na przykładzie filmu Oliviera Stone’a „Wall Street”  były miłą odmianą dla wszystkich przyzwyczajonych do tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Film pozwolił także na prześledzenie dwóch odmiennych, także etycznie, strategii prowadzenia interesów.

            Realizując zalecenia rektora Pawłowskiego, Zlot zadbał także o poszerzanie ogólnej wiedzy uczestników. Dla wielu ciekawym przeżyciem było spotkanie z Łukaszem Słoniowskim z Kancelarii Sejmu, przybliżające skomplikowane arkana protokołu dyplomatycznego. Możliwe, że  wiadomości wyniesione z tych zajęć niejednemu z przyszłych prawników jeszcze się przydadzą.

            Z kolei dr Arkady Rzegocki z Wydziału Prawa UJ poprowadził dyskusję na temat roli i wizji współczesnego uniwersytetu. Wszyscy zastanawiali się, czy uczelnie zwące się uniwersytetami mają cokolwiek wspólnego z ich średniowiecznymi pierwowzorami. Dr Rzegocki namawiał do zapoznawania się z dorobkiem Arystotelesa, Platona, czy Machiavellego jako  podstawy do zrozumienia funkcjonowania mechanizmów polityki i władzy. Zaprezentował również pismo „Pressje”, którego jest redaktorem naczelnym. Aspektu politycznego dotyczyło także wystąpienie Leszka Skiby, asystenta z nowosądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu. Tym razem jednak chodziło o proces powstawania elit politycznych i gospodarczych w 3. R. P.

            Jak wygląda sukces typowego self-made mana, pokazywało spotkanie z dr Andrzejem Gorycą, lekarzem ginekologiem i właścicielem prywatnego szpitala. Ośrodek dr Gorycy cieszy się uznaniem pacjentów, a przy tym generuje zyski. Poprzez taką aktywność realizuje się konstytucyjna zasada pomocniczości. Trzeba o tym pamiętać przy powszechnej krytyce systemu opieki zdrowotnej i zapowiadanych zmianach tegoż.

            Warto zwrócić uwagę, że inicjatywy, takie jak Zlot Gorce’02, w znakomity sposób uzupełniają typową uniwersytecką edukację. Uzupełniają, a nie zastępują. Kiedy studenci  słusznie krytykują uczelnie za brak praktycznych zajęć dotyczących radzenia sobie na rynku pracy, nie zauważają, że sami mogą stworzyć wiele interesujących i przydatnych przedsięwzięć. Ile „uśpionych” kół naukowych działa (?) na wydziałach; można spróbować ich aktywizacji. Praca organizacyjna przy obozie integracyjno – szkoleniowym jest nabyciem nowych i potrzebnych doświadczeń. Sukces gwarantują różnorodne sposoby przekazywania wiedzy: od wykładów, poprzez dyskusje i seminaria, a kończąc na grach strategicznych. Dużo satysfakcji przynoszą wystąpienia naukowe przygotowywane przez samych studentów. Jeżeli chodzi o zakres tematyczny, to idealna wydaje się arystotelesowska metoda złotego środka. A więc nie tylko zajęcia związane ze studiami i karierą zawodową; w planie powinno się uwzględnić  także te ogólnorozwojowe. Pozostańmy wierni wskazówkom rektora Krzysztofa Pawłowskiego.

 

Patronat nad Zlotem Gorce’02 objęli: Edukacja Prawnicza, Wydawnictwo C. H. Beck, Wyższa Szkoła Biznesu – National Luis University.[do góry] Œ Copyright 2006-2022 by "Pro Patria". All rights reserved. [do góry]
Design by Maroko