Menu
Strona główna
Plan spotkań 2008/2009
Historia Koła
Misja Koła
Opiekun Koła
Władze Koła
Działalność
Nasi goście
DOKUMENTY:
Zasady etyczne
Statut Koła
LINKI:
Linki prawnicze
INNE:
Członkostwo
Napisali o nas
Lista dyskusyjna
Zdjęcia


Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Kondycja nauczania prawa
w Polsce

 

pod honorowym patronatem

prof. dr hab. Lecha Gardockiego

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

 

4 kwietnia 2006 r., Aula dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

ul Krakowskie Przedmiescie 26/28

godz. 10-16

 

zaproszenie     plakat konferencji

 

Program konferencji

moderator: Jarosław Gugała

9.30–10.00 – Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – otwarcie konferencji

    - prof. dr hab. Lech Gardocki

    Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego – Patron honorowy Konferencji

    - Jan Walulik

    Prezes Koła Nauk o Państwie i Prawie „Pro Patria”

 10.15 Panel I – „Nauczanie prawa w Polsce – perspektywa krajowa”

    - prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

    Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW

    Standardy nauczania prawa

    - prof. dr hab. Dariusz Dudek

    Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

    Legalizm – między techniką a etyką w studiach prawniczych

    - prof. dr hab Józef Wójcikiewicz

    Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

    Nauczanie Prawa na UJ

    - prof. dr hab. Jarosław Warylewski

    Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG

    - mec Stanisław Rymar

    Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

    Edukacja naukowa (teoretyczna) czy zawodowa (praktyczna)

Dyskusja

 11.45 – 12.00 – przerwa na kawę

 12.00 Panel II – „Europeizacja i inne czynniki wpływające na nauczanie prawa”

    - dr hab. Barbara Mikołajczyk

    Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ

    - prof. dr hab. Włodzimierz Gromski

    Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UWr

    Uwarunkowania wprowadzenia drugiego stopnia studiów prawniczych

    - prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc

    Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM

Dyskusja

 13.30 – 13.45 – przerwa na kawę

 13.45. Panel III – „Jaki jest absolwent prawa?”

dyskusja przedstawicieli zawodów prawniczych:

    - not. Robert Giler

    Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej

    - mec. Elżbieta Kwiatkowska-Falęcka

    Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych

    - prok. Janusz Kaczmarek

    Prokurator Krajowy

    - sędzia Roman Kęska

    Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

    Tryb odbywania studiów prawniczych w świetle wymagań stawianych absolwentom prawa podczas konkursu na aplikację sędziowską i egzaminu sędziowskiego

    Dyskusja

 15.15 Dyskusja ogólna

 16.00 Posumowanie i  zamknięcie Konferencji

 [do góry] Œ Copyright 2006-2018 by "Pro Patria". All rights reserved. [do góry]
Design by Maroko