Menu
Strona główna
Plan spotkań 2008/2009
Historia Koła
Misja Koła
Opiekun Koła
Władze Koła
Działalność
Nasi goście
DOKUMENTY:
Zasady etyczne
Statut Koła
LINKI:
Linki prawnicze
INNE:
Członkostwo
Napisali o nas
Lista dyskusyjna
Zdjęcia


Konferencja  Koła Nauk o Państwie i Prawie "Pro Patria"

"Jaka Konstytucja? Jaka Rzeczpospolita?"

8 marca 2005, sala Senatu, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

patronem honorowym jest prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski,

dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW

szczegółowy program   zaproszenie (doc)

W ostatnim czasie wiele ugrupowań politycznych zgłosiło postulaty zmian w konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. Celem konferencji jest poddanie tych propozycji pod osąd i recenzję wybitnych przedstawicieli nauki prawa, politologii, socjologii i filozofii. Wszystkie projekty zostaną poddanie ocenie doktrynalnej i uczestnicy konferencji postarają się odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie o kierunki potrzebnych zmian w polskim systemie politycznym.

Naszymi gośćmi będą naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Polskiej Akademii Nauk, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego:

prawnicy - prof. Marek Safjan, prof. Ewa Łętowska, prof. Janusz Trzciński, prof. Michał Kulesza, prof. Zbigniew Cieślak, prof. Hubert Izdebski, prof. Piotr Winczorek, prof. Marek Chmaj.

filozof - prof. Bogusław Wolniewicz,

politolog - prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk,

socjolog - prof. Antoni Kamiński.

Na wstępie swe propozycje przedstawią przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Następnie ich propozycje zostaną omówione przez ekspertów w czterech panelach:

1) Czy polski ustrój realizuje zasadę trójpodziału władzy?

2) Ku modelowi prezydenckiemu czy parlamentarnemu?

3) Aksjologiczne podstawy konstytucji

4) Europeizacja polskiej konstytucji

Konferencję zakończy otwarta dyskusja wszystkich jej uczestników.[do góry] Œ Copyright 2006-2022 by "Pro Patria". All rights reserved. [do góry]
Design by Maroko