Menu
Strona główna
Plan spotkań 2008/2009
Historia Koła
Misja Koła
Opiekun Koła
Władze Koła
Działalność
Nasi goście
DOKUMENTY:
Zasady etyczne
Statut Koła
LINKI:
Linki prawnicze
INNE:
Członkostwo
Napisali o nas
Lista dyskusyjna
Zdjęcia


Aleksander Stępkowski

Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych

 

                              Opiekun Koła, dr Aleksander Stępkowski z żoną i córką

 • Adiunkt w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie, WPiA UW.

 

W roku 1997 ukończył z wyróżnieniem studia na WPiA UW na podstawie pracy magisterskiej: „Traktat Wawrzyńca Goślickiego De optimo senatore i jego oddziaływanie w krajach anglosaskich". Tego samego roku podjął studia doktoranckie w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, które zakończył w roku 2001 uzyskując stopień doktora na podstawie obrony rozprawy doktorskiej p.t. „Instytucja trustu w prawie szkockim jako mieszanym (kontynentalno-anglosaskim) systemie prawa prywatnego”.

W latach 1998 - 1999 kierował Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na WPiA UW, zaś w maju 1999 r. ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w klasie śpiewu solowego Prof. Leonarda A. Mroza.

 

Stypendysta:    Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) (2003)

Oxford Colleges Hospitality Scheme (2002)

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2001 i 2002

Uniwersytetu w Manchester (1999)

 

 • Członek założyciel stowarzyszenia „Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono” - Towarzystwo Naukowe im. Mirosława Dzielskiego.

 • Członek założyciel Polsko-Brytyjskiego Stowarzyszenia Prawników

 • Członek British Alumni Society

 

Zainteresowania

Historia myśli politycznej i prawnej: 

·        Historyczny rozwój prawa i jego współczesne konsekwencje

·        Proces formowania się kontynentalnej i anglosaskiej tradycji prawnej.

·        Filozofia społeczno-polityczna

·        Nauczanie społeczne Kościoła katolickiego

 

 

Prawo porównawcze:

·        Wzajemne relacje między kontynentalną i anglosaską kulturą prawną,

·        Mieszane systemy prawa prywatnego

·        Prawne instytucje społeczeństwa obywatelskiego

·        Problematyka transparencji działań władz publicznych i dostępu do informacji publicznej.

 

 

Filozofia:

·        Filozofia i filozofia prawa

·        Metafizyka i Etyka

 

 

Muzyka klasyczna

·        Opera, pieśń, oratorium.

 

Wybrane publikacje

 1. L´institution du trust dans le systeme mixte du droit privé écossais, Varsovie (Liber) 2005, ss. 198.
  Recenzje :
  • Maurizio Lupoi, I trust in diritto scozzese, [w :] «Trusts e attivitá fiduciarie» 2005 (ottobre) s. 653-654.
  • David Johnson, [w :] «Edinburgh Law Review» 10 (2006), s. 458-459.

 2. Między sprawiedliwością a treścią prawa stanowionego. Kształtowanie się zasady proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału konstytucyjnego, «Kwartalnik Prawa Publicznego» 1/2006, s. 107-131.
 3. Nadużycie prawa podmiotowego w świetle jurysprudencji kulturowej, «Zeszyty Prawnicze UKSW» 6.2 (2006), s. 189-219.
 4. Wokół‚ problematyki nadużycia prawa podmiotowego. Polemika z tezami książki Franciszka Longchamps de Berier, Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego, Monografie FNP, Wrocław 2004, ss. 330, «Zeszyty Prawnicze UKSW» 5.1 (2005), p. 255-274.
 5. Nadużycie Prawa. Konferencja naukowa Wydziału Prawa i Administracji, [redakcja naukowa wraz z Hubertem Izdebskim], Warszawa 2003.
 6. Nadużycie prawa a rozwój prawa. Ku istocie problemu, [w:] Nadużycie Prawa, red. H. Izdebski, A. Stępkowski, Warszawa 2003, ss. 49-75.
 7. Rozwój instytucji trustu w prawie szkockim, «Zeszyty Prawnicze UKSW» 4.1(2004), ss. 91-127.
 8. Działalność organizacji obywatelskich w Szkocji. Historia i perspektywy rozwoju, «Kwartalnik Prawa Publicznego» 3/2003, ss. 253-282.
 9. Prace nad kodyfikacją szkockiego prawa prywatnego, «Kwartalnik Prawa Prywatnego» 2 (2003), ss. 301-318.
 10. Wykorzystanie instytucji powiernictwa w Szkocji, «Studia Iuridica» 41 (2003), 251-267.
 11. Doskonałego senatora anglosaskie przypadki, «Odrodzenie i Reformacja w Polsce», t. 47 (2003), ss. 105-116.
 12. Kształtowanie się mieszanego systemu szkockiego prawa prywatnego w XIX i XX wieku, «Zeszyty Prawnicze UKSW» 2.1 (2002), ss. 57-92.
 13. Angielska ustawa o dostępie do informacji publicznej w kontekście przemian brytyjskiego porządku konstytucyjnego, «Państwo i Prawo» 9/2002, ss. 57-69.
 14. Kształtowanie się zasad publicznej dostępności informacji o działalności instytucji Wspólnot Europejskich, «Kwartalnik Prawa Publicznego» 3/2001, ss. 59-84.
 15. Kształtowanie się szkockiego systemu prawa prywatnego do końca XVIII wieku, «Studia Iuridica» t. XL / 2002, ss. 209-230.
 16. Geneza instytucji powiernictwa (trust) na Wyspach Brytyjskich, «Czasopismo Prawno-Historyczne», t. LIV (2002) z. 2, ss. 163-183.


[do góry] Œ Copyright 2006-2022 by "Pro Patria". All rights reserved. [do góry]
Design by Maroko