Menu
Strona główna
Plan spotkań 2008/2009
Historia Koła
Misja Koła
Opiekun Koła
Władze Koła
Działalność
Nasi goście
DOKUMENTY:
Zasady etyczne
Statut Koła
LINKI:
Linki prawnicze
INNE:
Członkostwo
Napisali o nas
Lista dyskusyjna
Zdjęcia


Prawo, biznes, etyka – zimowisko w Poroninie

 

            W dniach od 6 do 11 lutego b. r. w Poroninie gościli studenci i absolwenci wyższych uczelni, w większości związani z inicjatywami i instytucjami takimi jak Klub Jagielloński, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie-Inkubator, Fundacja Academia Iuris czy Koło Naukowe Pro Patria UW. Zimowisko, służące aktywnemu wypoczynkowi i integracji uczestników, stanowiło zarazem okazję do prezentacji misji poszczególnych środowisk.

            Prezes Fundacji Inkubator Jakub Banaś przedstawił ambitne plany, które są statutowymi zadaniami Fundacji. Propagowanie gospodarki wolnorynkowej, lobbing na rzecz niekrępującego przedsiębiorczości prawa, uświadamianie roli etyki w działalności biznesowej, edukacja i formacja młodego pokolenia to podstawowe cele Fundacji.

            Fundacja Academia Iuris jest z kolei miejscem, gdzie zaangażować się mogą studenci prawa, chcący pomóc potrzebującym i nabyć niezbędne doświadczenie. Powstała w kwietniu ub. r. Fundacja zajmuje się m. in. organizowaniem bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych w Warszawie i stale rozszerza sieć punktów porad. Zadania i bieżące plany przedstawił  członek zarządu Fundacji Academia Iuris Marcin Szyguła.

            Podobnie w kwietniu ubiegłego roku powstało Koło Naukowe Pro Patria działające na Wydziale Prawa i Administracji UW. Skupia ono głównie studentów z młodszych lat studiów. Koło miało okazję zaprezentować swoją dotychczasową działalność oraz plany spotkań i inicjatyw  na 2 semestr roku akademickiego.

            Jednym z punktów programu Zimowiska było spotkanie z członkami Klubu Jagiellońskiego, wydającego pismo „Pressje”. Temat najnowszego numeru („Czy warto być Polakiem?”) sprowokował uczestników do dyskusji dotyczącej współczesnego patriotyzmu i więzi łączących społeczeństwo.

            Przez cały czas na Zimowisku przebywał Gilles Poirieux, dyrektor generalny Sodexho Polska. Podzielił się on swoimi przemyśleniami i uwagami będącymi owocem długoletniej praktyki w budowaniu zespołu opartego na wzajemnej życzliwości i zaufaniu. – Młodzi są pokoleniem otwartego pesymizmu – mówił Poirieux, wskazując źródło negatywnych relacji między współpracownikami. Tymczasem zarządzanie, które doprowadza do stworzenia takiego miejsca pracy, gdzie ludzie przychodzą z przyjemnością, powoduje większą skuteczność firmy. Wskazane jest też promowanie w mediach odpowiednich postaw w życiu zawodowym. – Chodzi nie tyle o wygranie nad konkurentem, co wygranie nad samym sobą –tak określił Poirieux swój cel w karierze.

            Goście Zimowiska mieli też okazję wysłuchać wykładu Mariana Moszoro, doktoranta na MBA przy SGH, przedstawiającego arkana publicznego przemawiania i autoprezentacji.

            Zimowisko w Poroninie było kolejnym przedsięwzięciem po Zlocie połączonym z obozem zerowym dla studentów prawa w Gorcach[do góry] Œ Copyright 2006-2022 by "Pro Patria". All rights reserved. [do góry]
Design by Maroko