Menu
Strona główna
Plan spotkań 2008/2009
Historia Koła
Misja Koła
Opiekun Koła
Władze Koła
Działalność
Nasi goście
DOKUMENTY:
Zasady etyczne
Statut Koła
LINKI:
Linki prawnicze
INNE:
Członkostwo
Napisali o nas
Lista dyskusyjna
Zdjęcia


Koło Nauk o Państwie i Prawie „Pro Patria” powstało 16 kwietnia 2002r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a swoje pierwsze spotkanie odbyło 18 kwietnia. Jest dziełem studentów, których łączy chęć rozwoju osobistego i naukowego. Swoją działalność ukierunkowujemy na pogłębianie wiedzy prawniczej, propagowanie idei praworządności, oraz umożliwienie nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu. Nasze inicjatywy z zakresu prawa, etyki, podstaw ekonomii i przemawiania publicznego, tworzą studentom warunki do rozwoju i pogłębiania wiedzy pozwalającej zrozumieć podstawy funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz ich relacji z prawem. Opiekunem naukowym Koła jest dr Aleksander Stępkowski pracownik Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych  Wydziału Prawa i Administracji UW.

W ramach Koła odbyło się kilkadziesiąt wykładów i spotkań. Chcąc otworzyć się także na inne ośrodki naukowe i nawiązać kontakty z kadrą naukową innych polskich uczelni zorganizowaliśmy obozy naukowe – Gorce’2002 i Poronin’2003 oraz seminaria w Krakowie’2003 i Poznaniu’2004.

8 marca 2005 r. zorganizowaliśmy Konferencje Naukową "Jaka Konstytucja? Jaka Rzeczpospolita?" z udziałem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, profesorów PAN, UW, UMK oraz przedstawicieli partii politycznych.

Koło organizuje współpracuje z innymi organizacjami w tym z Fundacją Academia Iuris oraz Fundacją Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie "Inkubator" .

W roku akademickim 2006 / 2007 Koło Nauk o Państwie i Prawie „ Pro Patria” zooorganizowało cykl spotkań i debat Hard Cases poświęconych trudnym przypadkom w prawie. Od roku akademickiego 2005/2006  współorganizujemy cykl wykładów „Nauczanie społeczne JP II ".

W roku akademickim 2007/2008 uczestniczyliśmy w przygotowaniu Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Warzyńcowi Goślickiemu in memoriam” poświęconej jednemu z najwybitniejszych polskich myślicieli politycznych XVI i początków XVII wieku, 
zrealizowaliśmy cykl spotkań Warsztaty Retoryki Prawniczej oraz, tradycyjnie jak co roku, Cykl spotkań i debat o państwie i prawie.[do góry] Œ Copyright 2006-2022 by "Pro Patria". All rights reserved. [do góry]
Design by Maroko